La CNA/ABC

La Creu Negra Anarquista (CNA), i el seus homòlegs internacionals Anarchist Black Cross (ABC) són grups de suport als presos anarquistes.

La Creu Negra Duatlètica està dins dels grups de la CNA. Això comporta:

1. PRINCIPIS, TÀCTIQUES I FINALITATS:

1.1 CNA/ABC és una federació anarquista, assembleària, de lluita contra les presons i de suport  i sosteniment solidari i específic a presos, principalment anarquistes, practicant i difonent el suport mutu entre ells. Entenent per això que donem suport a presos polítics, socials i perseguits per la seva actitud vers la situació actual d’injustícia, exclusió social i falta de llibertats, sempre i quan no entrin en contradicció amb el sentir anarquista de la organització CNA, tant en la qualitat del suport demandat com en l’actitud del pres.

1.2 El suport a qualsevol lluita i/o pres, no implicarà cap tipus d’identificació ni adopció dels postulats dels presos als quals es doni suport., ni a les organitzacions o col·lectius als quals pertanyin aquests presos, excepte els casos de represaliats en base a idees i/o lluites de caràcter anarquista i antiautoritari que la federació assumeixi com a tal. Amb això, CNA7ABC no es responsabilitzarà de les accions per les que es trobin presos. Exceptuant als presos privats de llibertat per actes assumits per la CNA/ABC, siguin o no membres de l’organització.

1.3 CNA/ABC treballarà i vetllarà constantment per evitar que aquest suport sigui utilitzat pels presos que rebin suport com a fòrum de les seves idees o camp d’actuació i captació de les seves organitzacions, evitant sempre ser manipulats i utilitzats com a “corretja de transmissió” d’ideals aliens al sentir anarquista.

1.4 CNA/ABC s’organitzarà en base a l’assemblearisme, al diàleg i al consens. Procedirà segons el principi d’acció directa i vetllarà per què aquesta organització romangui sempre Fidel a l’ideal anarquista, evitant per tots els mitjans que sigui presa o manipulada per ens aliens a la idea.

1.5 El fet de donar suport a un pres no vol dir que sigui assumit amb tot el que això suposa.
Un pres que rep suport no te per què ser assumit.
Assumir un pres implica fer-se càrrec de l’assistència jurídica, ajudar a cobrir les seves necessitats materials, així com visites i suport moral, crear campanya de denuncia i informació al carrer, intentant implicar el major nombre de grups de CNA/ABC i afins a la campanya.

1.6 CNA/ABC no treballarà, ni assumirà, ni donarà suport a presos que contradiguin els punts abans citats com a membres dels cossos de seguretat de l’estat en totes les seves variants, incloent els militars i escarcellers, ni a gent que contradigui el sentir anarquista de CNA/ABC.

1.7 El fet d’assumir o donar suport a una persona presa serà decisió, en primer terme, del grup local, amb la necessitat de ser confirmat i contrastat per tota la federació de CNA/ABC, que tindrà sempre (amb tots els riscos que comporta avalar un pres) l’última paraula i decisió sobre quin pres serà assumit o se li donarà suport . Aquesta decisió estarà sempre supeditada a l’assemblea de grups de CNA/ABC, sent aquesta qui determinarà cada cas, previ contrast de la situació i motius pels quals està empresonat el pres que reclami el nostre suport.

1.8 CNA/ABC, davant la petició de suport o d’assumir a un pres, podrà sol·licitar al mateix tota la informació necessària per tenir les majors garanties de que la organització no està sent enganyada ni manipulada per ningú, amb el greu perjudici que per CNA/ABC poden suposar aquestes situacions.

2. RELACIONS AMB ALTRES GRUPS

CNA/ABC manifesta la seva intenció de relacionar-se únicament amb grups i persones que no contradiguin la lluita autogestionària i anarquista que aquesta organització du a terme.
CNA/ABC no es relacionarà amb tots aquells grups que visquin de l’estat i rebin d’aquest subvencions i prebendes, per molt bones intencions que aquests tinguin amb els presos. Així mateix manifesta la seva intenció de posar en evidencia als reformistes que rebent subvencions de l’Estat el critiquen sent elements d’afermament del mateix.

2 comentaris a “La CNA/ABC

  1. Hola! Bona nit! Sóc nou a Barna i m’agradaria saber com puc contactar amb vosaltres, ja que m’agradaria formar part. Moltes gràcies! Salut!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *